Info fra styret, mai 2018

21. mai 2018

STYRET OG KOMITÉER I HARSTAD GOLFKLUBB 2018

Styret

Brit Torunn Oshaug,  leder
Asbjørn Olafson, nestleder, leder banekomité
Magne Pedersen
John-Ivar Fjærli
Ingebjørg Steen, sekretær

Varamedlemmer
Gerd Larsen, Terje Olsen, Hans Arne Pedersen

Turnerings/handicap-komité: Terje Olsen (leder), Arild Birger Hansen, Rolf Jensen,
Håkon Mikalsen, Håvard Eilertsen

Banekomité: Asbjørn Olafson (leder), Knut S. Henriksen, Stig Fredrikson, Ørjan Mathisen

ØKONOMI

Det jobbes hardt med å få økonomien «opp å stå». Sponsoravtaler, maskinlotteri,
medlemskontingenter mm hjelper godt på. Tar gjerne i mot gode forslag!
Håper medlemmene er innstilt på å stille opp på dugnader o.a der det kan gjøres en innsats uten
at det koster…

MEDLEMSKONTINGENT

Minner om at medlemskontingent må være betalt før man kan spille på banen.
Derfor haster det nå hvis du ikke har ordnet dette.
Årsmøtet 2018 vedtok føgende:
Medlemmer, med full spillerett, kan melde et barn i familien gratis inn i klubben med full spillerett.
Barnet/ungdommen må ha gjennomført golfkurs, og tilbudet gjelder så lenge barnet/ungdommen
går i grunnskolen.

BANEN

I fjor foreslo styret å «snu banen». Bakgrunn: naturlig og praktisk at hull 1 er ved den nye Golfbua.
Det nye styret har vedtatt å gjennomføre dette som en prøveordning for 2018.
Det betyr at «gamle» hull 4 nå blir hull 1, «gamle» hull 5 blir hull 2 osv….

SCOREKORT

Scorekortene og lokale regler er gjort om for sesongen 2018 pga ny hullrekkefølge.
Siden dette er ei prøveordning, må Scorekortene sees på som midlertidige.
Det er skaffet sponsorer til golfkortet, som bl.a. dekker trykkinga

DUGNADER

Det er planlagt 4 dugnader. Den første blir felles for hele medlemsmassen!
De tre andre dugnadene blir fordelt blant medlemmene. De som ikke ønsker/ikke kan delta på
dugnad, kan betale 200 kr til klubben: Vipps: 106369 Kontonr. 4730 06 28539
Det er laget ei liste over Hull-ansvarlige for sesongen 2018. Disse har ansvar for klipping rundt
utslag, rydding i bunkere og ellers holde orden på «hullet sitt» – og få andre til å hjelpe til.

VEIEN TIL GOLF

Det planlegges 2 VTG-kurs sesongen 2018, et i juni og et i august
Første kurs starter tirsdag 5.juni kl 18 og går over 3-4 kvelder
Flere opplysninger på Facebook-sida og Hjemmesida

GOLFSKOLE

Det sendes ut invitasjon til GOLFSKOLE til alle grunnskolene i kommunen.
Det satses på et 3-dagers opplegg i sommer, 2. – 4. juli.
Aldersgruppe: 6 – 16 år. Ansvar: Martin Kaarby
Info og plakat legges også ut her og på Hjemmesida, så da er det bare å oppfordre de man
kjenner til å melde seg på.

GOLFBUA

Ferdigstilles nå i vår – med strøm- og vanntilkobling
Ballautomat, oppslag, slope-tabeller, greenfee-info og betaling, mm, vil bli tilgjengelig ved bua

TERMINLISTE

Lagt ut her tidligere. Ligger på Hjemmesida. Ligger i golfbox. Oppslag på Golfbua.