Melding fra styreleder – Tom Vidar Takøy

24. mai 2017

Kjære golfmedlemmer!

Vi er nå i full sving med å klargjøre banen for spill. Som kjent er noen hull allerede åpnet og vi venter på at snøen skal forsvinne lenger opp i lia. Vi jobber for fullt med tiltak på banen der banekomiteen ledes av Asbjørn Olafsen, sammen med Magne Pedersen og Jan Viggo Hansen. Viktig at alt arbeid på banen koordineres med Asbjørn. Vi skal kalke, gjødsle og så i på nytt for å gjøre banen bra.

Vårt klubbhus er også på planen der Hans Arne Pedersen styrer arbeidet videre. Vi hadde i høst elever fra Stangnes VGS som satte opp råbygget. Vi er i gang med å skaffe takplater og maling slik at bua blir klar utvendig så snart så mulig. Med vår anstrengte økonomi må vi forsøke å skaffe ting for minst mulig penger. Vi har heldigvis kompetanse i klubben slik at vi får lagt utvendig sommervann og strøm til bua.

Vi vil ganske snart kalle inn til dugnad til både banen, bua og rydding av loftet —–viktig at DU møter da.

8 juni kl. 1800 starter årets første veien til golf kurs – og vi må alle forsøke å rekruttere nye medlemmer inn i denne fantastiske sporten. Be de melde seg på via hjemmesiden.

Årsmøtet er også snart klart og innkalling vil komme når vi får regnskapet – gjennomføres medio juni.

Vi er en liten klubb med ca. 150 medlemmer så det er viktig at alle prøver å hjelpe til, alle rundt klubben jobber gratis for at alt skal være best mulig. Vi har kun greenkeeper på ½ stilling. Vi trenger din hjelp også…

Tom Vidar Takøy

Styreleder.