Terminliste for 2018

24. mar 2018

Turneringskomitéen har vært i sving og satt sammen årets terminliste, som kan lastes ned som PDF.

INFO – TURNERINGER 2018

1. Alle turneringer settes opp i golfbox og samtlige turneringer skal benytte golfbox.
Torsdagsturneringene for seniorer arrangeres slik det har vært tidligere.

2. Alle turneringer benytter Vipps til betaling.

3. Ved alle turneringer skal resultater registreres og premiering foretas umiddelbart i/ved bua

4. Spesielt for onsdagsturneringer:
Gjennomføres hele sesongen. Det betyr turneringer også i juli og etter Røkenes Masters så lenge det er
spillbart. Onsdagsturneringer etter Røkenes Masters er enkeltturneringer og teller ikke i noen
sammendrag.

Frammøtetid er 17.45. Alle frammøtte har registrert seg i golfbox og vippset påmeldingsavgift.
Trekning foretas og flightene er på plass til utslag presis kl 18.00.
Resultatene etter onsdagsturneringer teller i kvalifisering for Røkenes Masters. En spiller er kvalifisert
dersom spilleren er blant de tre først på slag. D.v.s nr 1 , 2 eller 3. Onsdagsturneringene spilles som
stablefordturneringer, men som kvalifisering til RM er det slag som teller

Ei onsdagsturnering pr måned gjennomføres med annen spilleform, f.eks par, match, flagg etc. Dette
foreslår vi for å lage et mer spennende innhold i turneringsprogrammet. Slike turneringer teller ikke i
kvalik til Røkenes Masters. Datoene for disse er: 20. juni, 18. juli 15. august, 26. september.
Disse turneringene er uthevet i Turneringslista

Turneringskomiteen bestemmer før sesongstart hvordan disse datoene fordeles på flagg-golf eller annen
spilleform. Deltakeravgiften er det samme som for onsdagsturneringene.

5. Damegolf på tirsdager ønskes videreført. Det skal settes inn tiltak for å øke deltakelsen.

6. Hålogalandstouren arrangeres 17., 18. og 19. august med start på Bleik fredag 17. (2×9),

Sigerfjord lørdag 18. august (3×6). Avslutningen gjennomføres på Røkenes søndag 19. august med 2×9.
Premieutdeling og avslutning på Røkenes Gård. Ideen med denne touren er at påmeldingsavgiften
benyttes til premiering av de tre beste spillerne. Klubbene beholder greenfee. Dette innebærer at
klubbene må bli enige om en greenfee for alle spillere på alle baner. Alle tre klubbene var positive til
dette i 2017, og vi prøver realisering i 2018.
Touren får en egen arrangementskomite bestående av medlemmer fra alle tre klubber.

7. Klubbmesterskapet for Harstad Golfklubb 1. og 2. september.

8. Røkenes Masters arrangeres 22. og 23. september. Det arrangeres ikke en ekstra kvalifiseringsrunde
fredag 21. september.

9. CEFO Invitational er en turnering vi er teknisk arrangør for, men hvor vi kan fylle opp deltakerlista til
et antall vi blir enig med CEFO om. Nærmere om denne og andre turneringer kommer etterhvert.

Turneringskomiteen har bestått av:
Terje Olsen, Brit Oshaug, Ingebjørg Steen, Håkon Mikalsen, Håvard Eilertsen